15 maj 2010

Linnéadagsfirande

Linnéorna slog sig samman och firade dagen med ett härligt Loisianabesök, middag och tokerier.


Inga kommentarer: